About Us

Bunbeg House was originally built as a corn mill in 1840. In the 1970’s it was converted into a charming B&B. Since then it has been continually extended and refurbished all rooms are ensuite.
 
Andrew and Jean Carr, the proprietors, take great personal pleasure in the scenic location of their premises.
It overlooks a beautiful little harbour at the mouth of the salmon rich Clady River.
Friendly and intimate, Bunbeg House will delight you with its standard of excellence.
 
Relax and enjoy the unspoilt beauty of this unique harbour.
Here on the magnificent Donegal Coast in the heart of the Gaeltacht you can unwind, walking the beautiful sandy beaches and mountains, go fishing, golfing or just take a leisurely boat trip to the nearby Islands. Your time is your own…
 
Whether you come on your own, as a couple or family, or in a group, a Donegal fáilte awaits you. Tá Céad míle fáilte romhait”.
 
The peaceful atmosphere enhanced by excellent cuisine makes Bunbeg House a most relaxing destination – an ideal base to tour the North West.
 
Sincerely,
Andrew and Jean Carr

Liên Hệ

Địa chỉ

Bunbeg House,
The Harbour,
Bunbeg,
Co. Donegal,
Ireland
F92 PX80

Điện Thoại

00 353 74 953 1305

Email

bunbeghouse@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

00 353 74 953 1305

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách